روزی دو مرد جوان نزد استادی آمدند و از او پرسیدند: «فاصله بین دچار یک مشکل شدن تا راه حل یافتن برای حل مشکل چقدراست؟» استاد اندکی تامل کرد و گفت: «فاصله مشکل یک فرد و راه نجات او از آن مشکل برای... ادامه حکایت

اخلاق و رفتار

1. رئیس بیمارستان
2. سیب گاز زده
3. شگفت انگیز ترین رفتار انسان
4. نهنگ تنها
5. کیسه خود را با چه پر می‌کنید؟

بیشتر >>


انگیزشی

1. خوش شانسی و بدشانسی
2. حل مسائل
3. کجا را نگاه می‌کنید؟
4. سقراط و رمز موفقیت
5. هرگز تسلیم شدند؟

بیشتر >>


خرد و حکمت

1. ششمین دختر
2. انگشت پادشاه
3. تنها راه ورود بشر به بهشت
4. از ماست که بر ماست
5. سرو آزاد

بیشتر >>


دین و مذهب

1. دعای چوپان
2. عبادت بجز خدمت خلق نیست
3. کار شیطان
4. زن نازا
5. شیخ ابوسعید ابوالخیر در راه حج

بیشتر >>


زندگی

1. از این ستون به آن ستون فرج است
2. فاصله حرف تا عمل
3. با جان و دل گوش دهید
4. شگفت انگیز ترین رفتار انسان
5. سکه یک سنتی

بیشتر >>


سیاست

1. عبادت بجز خدمت خلق نیست
2. ماستمالی کردن
3. شرط کاهش مالیات
4. بدا به حال روس
5. شیر ناصرالدین شاه

بیشتر >>


عشق و زناشویی

1. شانه و همسر
2. درخواست طلاق
3. باز هم تو را می‌خواهم
4. دختری با یک گل سرخ
5. عشاق ناشناس

بیشتر >>


فرهنگ و مردم

1. جمع کن کاسه کوزه تو
2. از این ستون به آن ستون فرج است
3. دل بزرگ
4. ماستمالی کردن
5. فوت کوزه گری

بیشتر >>


کسب و کار

1. با جان و دل گوش دهید
2. دل بزرگ
3. فوت کوزه گری
4. بهترین خیاط
5. فیل سفید

بیشتر >>


لطیفه

1. یادداشتی برای ولتر
2. این کوزه پر از زهر است
3. وصیت مرد خسیس
4. وام فوری 5000 دلاری
5. دو زن ملا

بیشتر >>