روزی در یک دهکده کوچک، معلم مدرسه از دانش‌آموزان سال اول خود خواست تا تصویری از چیزی که خیلی دوست دارند، نقاشی کنند. او با خود فکر کرد که این بچه‌های فقیر حتماً تصاویر بوقلمون و میز پر ... ادامه حکایت

اخلاق و رفتار

1. دریای عشق و عاشقی
2. آیا ما هم معتاد هستیم؟
3. دو ریالی صلواتی
4. من گاو هستم
5. نفس گرم

بیشتر >>


انگیزشی

1. مداد سیاه
2. حفر چاه
3. شکار مراد
4. خوش شانسی و بدشانسی
5. حل مسائل

بیشتر >>


خرد و حکمت

1. همانی هستی که همه می‌گویند؟
2. برو کشکتو بساب
3. بقال و خاتون
4. طوطی و حضرت سلیمان
5. جواهر گران قیمت

بیشتر >>


دین و مذهب

1. خدا چه می‌خورد، چه می‌پوشد و چه کار می‌کند؟
2. لعنت بر شیطان
3. دین و مذهب ما چیست؟
4. آیا شما هم روزه هستید؟
5. روزه برای خر گم شده

بیشتر >>


زندگی

1. نون خوب خیلی مهمه
2. مادر دروغگو
3. اطلاعات لطفاً
4. نفس گرم
5. چوپان و مار

بیشتر >>


سیاست

1. همانی هستی که همه می‌گویند؟
2. عبادت بجز خدمت خلق نیست
3. ماستمالی کردن
4. شرط کاهش مالیات
5. بدا به حال روس

بیشتر >>


عشق و زناشویی

1. دریای عشق و عاشقی
2. مادر دروغگو
3. صبحت بخیر عزیزم
4. جواب آزمایش
5. مراقب چشم های خود باشید

بیشتر >>


فرهنگ و مردم

1. بز بیاری
2. ماشین مشدی ممدلی
3. بوق سگ
4. زاغ سیاه کسی را چوب زدن
5. بشنو و باور مکن

بیشتر >>


کسب و کار

1. دوربین پولاروید
2. دین و مذهب ما چیست؟
3. جنگ زرگری
4. حفر چاه
5. شکار مرغابی

بیشتر >>


لطیفه

1. ملانصرالدین و دیگ همسایه
2. نان خالی بی قاتق
3. دروغ نشنیده
4. روزه برای خر گم شده
5. شاعرانه و رمانتیک

بیشتر >>