مرد فقیرى بود که همسرش از شیر گاوشان کره درست می کرد و او آنرا به تنها بقالى روستا مى فروخت. آن زن روستایی کره ها را به صورت قالب های گرد یک کیلویى در می آورد و همسرش در ازای فروش آنها، مایحتاج خانه ر... ادامه حکایت

اخلاق و رفتار

1. قهوه مبادا
2. بادکنک من
3. آیا با دیگران سهیم می شوید؟
4. آخرین دونده
5. سمعک با کارکرد متفاوت

بیشتر >>


انگیزشی

1. آخرین دونده
2. سنگ یا برگ
3. ابزار گران شیطان
4. دوست داری جای این میلیاردر باشی؟
5. شرط گاوی

بیشتر >>


خرد و حکمت

1. کدام هستید؟ شیشه یا آئینه
2. کریم تر از حاتم
3. مراقب بالش پر خود باشید
4. سه پند از زبان گنجشک
5. ﺣﺘﻤﺎ ﺣﻜﻤﺖ ﺧﺪﺍﺳﺖ

بیشتر >>


دین و مذهب

1. نیازمند دعای شیوانا
2. معیار مهندس روسی
3. فرعون و شیطان
4. ریسمان های شیطان
5. آیا دعا خدا را به ما نزدیک می کند

بیشتر >>


زندگی

1. بادکنک من
2. سنگ یا برگ
3. سریع‌تر و دورتر
4. عجایب هفتگانه جهان
5. کفش طلایی

بیشتر >>


سیاست

1. چرچیل و رقیب
2. بوس آیینه
3. گرگ و میش از یک جوی آب می‌خورند
4. روش بادی و خورشیدی
5. لینکلن دیوانه و احمق است!

بیشتر >>


عشق و زناشویی

1. هر روز صبحانه
2. عشق و بنز
3. خراش های دختر روی ماشین
4. شاخه گلی برای مادر
5. عشق کور

بیشتر >>


فرهنگ و مردم

1. قهوه مبادا
2. آیا با دیگران سهیم می شوید؟
3. این قانون بیمارستان
4. طبقه دوم مخوف
5. دهقان و شکارچی

بیشتر >>


کسب و کار

1. بادکنک من
2. سمعک با کارکرد متفاوت
3. معیار مهندس روسی
4. ناهار همراه نوشیدنی فقط یک دلار
5. وام فوری 5000 دلاری

بیشتر >>


لطیفه

1. این کوزه پر از زهر است
2. وصیت مرد خسیس
3. وام فوری 5000 دلاری
4. دو زن ملا
5. وظیفه و تکلیف

بیشتر >>