روزی دو مرد جوان نزد استادی آمدند و از او پرسیدند: «فاصله بین دچار یک مشکل شدن تا راه حل یافتن برای حل مشکل چقدراست؟» استاد اندکی تامل کرد و گفت: «فاصله مشکل یک فرد و راه نجات او از آن مشکل برای... ادامه حکایت

اخلاق و رفتار

1. نمره ده نقاشی
2. مردی در سردخانه
3. قهوه مبادا
4. بادکنک من
5. آیا با دیگران سهیم می شوید؟

بیشتر >>


انگیزشی

1. هرگز تسلیم شدند؟
2. آخرین دونده
3. سنگ یا برگ
4. ابزار گران شیطان
5. دوست داری جای این میلیاردر باشی؟

بیشتر >>


خرد و حکمت

1. سنگ سرد
2. نجس‌ترین چیزها
3. کدام هستید؟ شیشه یا آئینه
4. کریم تر از حاتم
5. مراقب بالش پر خود باشید

بیشتر >>


دین و مذهب

1. کوهنورد و طناب ایمنی
2. نیازمند دعای شیوانا
3. معیار مهندس روسی
4. فرعون و شیطان
5. ریسمان های شیطان

بیشتر >>


زندگی

1. دست گرفتار در گلدان
2. آلمایزر
3. نجس‌ترین چیزها
4. بادکنک من
5. سنگ یا برگ

بیشتر >>


سیاست

1. چرچیل و رقیب
2. بوس آیینه
3. گرگ و میش از یک جوی آب می‌خورند
4. روش بادی و خورشیدی
5. لینکلن دیوانه و احمق است!

بیشتر >>


عشق و زناشویی

1. هر روز صبحانه
2. عشق و بنز
3. خراش های دختر روی ماشین
4. شاخه گلی برای مادر
5. عشق کور

بیشتر >>


فرهنگ و مردم

1. چقدر زودباور هستی؟
2. قهوه مبادا
3. آیا با دیگران سهیم می شوید؟
4. این قانون بیمارستان
5. طبقه دوم مخوف

بیشتر >>


کسب و کار

1. مردی در سردخانه
2. بادکنک من
3. سمعک با کارکرد متفاوت
4. معیار مهندس روسی
5. ناهار همراه نوشیدنی فقط یک دلار

بیشتر >>


لطیفه

1. یادداشتی برای ولتر
2. این کوزه پر از زهر است
3. وصیت مرد خسیس
4. وام فوری 5000 دلاری
5. دو زن ملا

بیشتر >>