یک روز خانواده لاک پشتها تصمیم گرفتند که به پیک نیک بروند. از آنجا که لاک پشت ها به صورت طبیعی در همه موارد یواش عمل می کنند، هفت سال طول کشید تا برای سفرشون آماده بشن! در نهایت خانواده لاک پشت خانه ر... ادامه حکایت

اخلاق و رفتار

1. مردی در سردخانه
2. قهوه مبادا
3. بادکنک من
4. آیا با دیگران سهیم می شوید؟
5. آخرین دونده

بیشتر >>


انگیزشی

1. هرگز تسلیم شدند؟
2. آخرین دونده
3. سنگ یا برگ
4. ابزار گران شیطان
5. دوست داری جای این میلیاردر باشی؟

بیشتر >>


خرد و حکمت

1. نجس‌ترین چیزها
2. کدام هستید؟ شیشه یا آئینه
3. کریم تر از حاتم
4. مراقب بالش پر خود باشید
5. سه پند از زبان گنجشک

بیشتر >>


دین و مذهب

1. کوهنورد و طناب ایمنی
2. نیازمند دعای شیوانا
3. معیار مهندس روسی
4. فرعون و شیطان
5. ریسمان های شیطان

بیشتر >>


زندگی

1. آلمایزر
2. نجس‌ترین چیزها
3. بادکنک من
4. سنگ یا برگ
5. سریع‌تر و دورتر

بیشتر >>


سیاست

1. چرچیل و رقیب
2. بوس آیینه
3. گرگ و میش از یک جوی آب می‌خورند
4. روش بادی و خورشیدی
5. لینکلن دیوانه و احمق است!

بیشتر >>


عشق و زناشویی

1. هر روز صبحانه
2. عشق و بنز
3. خراش های دختر روی ماشین
4. شاخه گلی برای مادر
5. عشق کور

بیشتر >>


فرهنگ و مردم

1. قهوه مبادا
2. آیا با دیگران سهیم می شوید؟
3. این قانون بیمارستان
4. طبقه دوم مخوف
5. دهقان و شکارچی

بیشتر >>


کسب و کار

1. مردی در سردخانه
2. بادکنک من
3. سمعک با کارکرد متفاوت
4. معیار مهندس روسی
5. ناهار همراه نوشیدنی فقط یک دلار

بیشتر >>


لطیفه

1. این کوزه پر از زهر است
2. وصیت مرد خسیس
3. وام فوری 5000 دلاری
4. دو زن ملا
5. وظیفه و تکلیف

بیشتر >>