درخت جوانی نزد درخت پیری رفت و گفت: «خبر داری که چیزی آمده که ما را می‌بُرد و از پایمان می‌اندازد؟» درخت پیر گفت: «برو ببین از ما هم چیزی همراه او هست؟» درخت جوان رفت و دید سری از آهن و... ادامه حکایت

اخلاق و رفتار

1. محاکمه دزد نان
2. پدر و خواستگاران
3. دروغ نشنیده
4. مراقب چشم های خود باشید
5. مردی که بازیگر شد

بیشتر >>


انگیزشی

1. مداد سیاه
2. حفر چاه
3. شکار مراد
4. خوش شانسی و بدشانسی
5. حل مسائل

بیشتر >>


خرد و حکمت

1. برو کشکتو بساب
2. بقال و خاتون
3. طوطی و حضرت سلیمان
4. جواهر گران قیمت
5. نقاشی خط خطی

بیشتر >>


دین و مذهب

1. دین و مذهب ما چیست؟
2. آیا شما هم روزه هستید؟
3. روزه برای خر گم شده
4. دعای چوپان
5. عبادت بجز خدمت خلق نیست

بیشتر >>


زندگی

1. نان خالی بی قاتق
2. شکار مرغابی
3. درخت مشکلات
4. ثانیه های مرتضی پاشایی
5. طلاهای مرد خسیس

بیشتر >>


سیاست

1. عبادت بجز خدمت خلق نیست
2. ماستمالی کردن
3. شرط کاهش مالیات
4. بدا به حال روس
5. شیر ناصرالدین شاه

بیشتر >>


عشق و زناشویی

1. صبحت بخیر عزیزم
2. جواب آزمایش
3. مراقب چشم های خود باشید
4. جدایی بر روی عرشه کشتی
5. شاعرانه و رمانتیک

بیشتر >>


فرهنگ و مردم

1. نان خالی بی قاتق
2. جنگ زرگری
3. نه سیخ بسوره نه کباب
4. برو کشکتو بساب
5. تعارف شاه عبدالعظیمی

بیشتر >>


کسب و کار

1. دین و مذهب ما چیست؟
2. جنگ زرگری
3. حفر چاه
4. شکار مرغابی
5. آیا به اندازه کافی مرغ دارید؟

بیشتر >>


لطیفه

1. نان خالی بی قاتق
2. دروغ نشنیده
3. روزه برای خر گم شده
4. شاعرانه و رمانتیک
5. یادداشتی برای ولتر

بیشتر >>